PROJEKT DOFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020

Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń – II edycja
(Szkoły ćwiczeń II) 

 

 

Szkoła ĆWICZeń z ELEMENTARZEM

okres realizacji 01.01.2021 r. - 30.06.2023 r. 

 

 

15 września 2020 r. Instytucja Pośrednicząca MEN podpisała z Fundacją Ekologiczną Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ umowę o dofinansowanie projektu nr POWR.02.10.00-00-3030/20 pn. Szkoła ćwiczeń z elementarzem. Umowę podpisano w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-003/19 Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń – II edycja (Szkoły ćwiczeń II).

 

Szkoła ćwiczeń to miejsce, gdzie najnowsze trendy i strategie pedagogiczne wspierające proces nauczania podlegają praktycznej weryfikacji. Obecni nauczyciele doskonalą i rozwijają swój warsztat pracy, a także dzielą się swoimi pomysłami z nauczycielami z innych szkół. Natomiast przyszli nauczyciele – studenci, pod kierunkiem swojego opiekuna mogą wykorzystać w praktyce teorie, których uczą się podczas studiów.

 

Celem głównym projektu jest wsparcie szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych poprzez utworzenie Szkoły Ćwiczeń w 3 placówkach: SP Fundacji "Elementarz" w Katowicach, SP Muzycznej "Elementarz" w Katowicach, SP Fundacji "Elementarz" w Zawierciu-Bzowie, podniesienie umiejętności metodycznych 10 nauczycieli tych placówek oraz wzrost kompetencji 56 nauczycieli z 7 szkół wspieranych z terenu województwa Śląskiego w okresie 01-01-2021-31-12-2022.

 

https://efs.men.gov.pl/informacja-o-podpisaniu-umowy-o-dofinansowanie-z-fundacja-ekologiczna-wychowanie-i-sztuka-elementarz/

 

Strona projektu

 

Wartość projektu 1 310 487,96 zł.