POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Niniejsza Polityka Prywatności została ustanowiona dla zapewnienia rzetelności i przejrzystości oraz zachowania poufności przetwarzania Danych Osobowych podczas korzystania z serwisów internetowych prowadzonych przez Fundację Ekologiczną – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”.

Jeżeli nie akceptujesz postanowień Polityki, nie możesz korzystać z Serwisu. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości możesz skontaktować się z nami korzystając z danych kontaktowych podanych na końcu Polityki.

 

Dane Osobowe

To wszelkie dane osobowe definiowane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), m.in. samodzielnie wprowadzane lub generowane podczas korzystania z naszych usług;

 

Konto

To indywidualny profil, który zostanie utworzony dla Użytkownika, chcącego korzystać z  funkcjonalności Serwisu;

 

Polityka

To zbiór zasad i reguł według których przetwarzamy Dane Osobowe;

 

Formularz Zamówień

Służy do złożenia i stanowi podstawę do realizacji zamówienia i usług z naszej oferty;

 

Przetwarzanie

To operacje dokonywane na Danych Osobowych. Przez Przetwarzanie rozumie się czynności takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie Danych Osobowych, a zwłaszcza te operacje, które prowadzą do świadczenia usług dostarczanych poprzez funkcjonalności Systemu. W niniejszej Polityce nie opisuje się zasad przetwarzania danych osobowych na zlecenie Odbiorców. Tę kwestię reguluje odrębna umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych;

 

Serwis

Za pośrednictwem serwisu umożliwione jest logowanie się do Konta oraz korzystanie z funkcjonalności Serwisu. Serwisy Fundacji „Elementarz” dostępne są pod adresami www.elementarz.edu.pl, www.elementarz.org oraz www.edukacjazklasa.pl

Podczas korzystania z Serwisu, mogą być zbierane Dane Osobowe, np. w trakcie składania zamówienia przez Formularz Zamówień, zakładania Konta i zapisu na newsletter, lub wysyłania do Fundacji wiadomości e-mail. W takiej sytuacji Fundacja „Elementarz” staje się Administratorem tak zebranych Danych Osobowych.

 

RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

 

Administrator Danych

Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest Fundacja Ekologiczna – Wychowanie i Sztuka „Elementarz” z siedzibą przy ul. Studenckiej 18, 40-743 Katowice.

Kontakt w sprawach związanych z Danymi Osobowymi jest możliwy z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@elementarz.edu.pl

 

Przetwarzanie Danych Osobowych

 

 1. Dane Osobowe będą przetwarzane w celach:
 • zawarcia i wykonywania umowy dotyczącej korzystania z Serwisu;
 • rozliczania transakcji;
 • korespondencji e-mail prowadzonej w związku z realizacją zamówienia;
 • w celach marketingowych i statystycznych.
 1. Ze względu na to, że Serwis może wykorzystywać aplikacje internetowe oraz narzędzia informatyczne dostarczane przez firmy zewnętrzne, Dane Osobowe mogą być powierzane przez Administratora firmom, których serwery dzierżawimy, podwykonawcom niektórych naszych funkcjonalności, firmie księgowej, firmom pośredniczącym w płatnościach, firmom dostarczającym narzędzia komunikacji (hositng poczta e-mail), firmom dostarczającym narzędzia analityczne.
 2. Dane Osobowe są przez nas Przetwarzane za zgodą (np. w celach marketingowych) lub w przypadku gdy istnieje do tego inna podstawa prawna. W celu świadczenia usług i udostępniania funkcjonalności Serwisu podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych może być zawarta umowa lub prawnie uzasadnione interesy związane z prowadzoną przez Administratora działalnością, tj. ulepszanie świadczonych usług i funkcjonalności (cele statystyczne).
 3. Dane Osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania umowy, do czasu załatwienia sprawy (zapytania), a w przypadku newslettera do czasu wycofania zgody na przetwarzanie. Dane będą zachowane również w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami do czasu przedawnienia tych roszczeń.
 4. Osoba, której Dane Osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, żądania usunięcia danych, zmiany zakresu przetwarzania swoich danych, a także przeniesienia Danych Osobowych do innego administratora.
 5. Osoba, której Dane Osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem jej danych.
 6. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku odmowy podania Danych Osobowych, dostęp do Serwisu, realizacja zamówień bądź inne funkcjonalności Serwisu mogą nie być dostępne.
 7. Podczas korzystania ze stron www.elementarz.edu.pl, www.elementarz.org oraz www.edukacjazklasa.pl przez użytkownika Serwisu, odbiorcę newslettera czy też anonimową osobę, serwery automatycznie gromadzą informacje wysyłane przez przeglądarkę oraz te zawarte w logach systemowych takie jak adresy email, adresy IP, domena, typ przeglądarki, oraz inne dane. Administrator wykorzystuje te dane wyłącznie do zawarcia, zmiany lub rozwiązania umowy z Klientem, oraz w celach statystycznych (analiza ruchu na stronie www) a także w celach marketingowych. W celu skorzystania z funkcjonalności Serwisu użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych Danych Osobowych, niezbędnych do korzystania z serwisu.

Ciasteczka

W trakcie korzystania z Serwisu mogą być gromadzone w sposób automatyczny różne informacje o osobach przeglądających Serwis. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies (ciasteczka), czyli pliki zawierające dane informatyczne, zapisywane na urządzeniu Użytkownika, tak że możliwe jest ich odczytanie po ponownym połączeniu z Serwisem.

Ciasteczka są gromadzone w celu udoskonalania i optymalizacji Serwisu , a także w celu tworzenia statystyk korzystania z Serwisu.

Użytkownik zawsze może zrezygnować z ciasteczek wykorzystując opcję wyłączenia ciasteczek zarówno dla konkretnej witryny, jak i wszystkich odwiedzanych stron internetowych. Informację o tym, jak skorzystać z powyższej opcji można znaleźć na stronie http://www.youronlinechoices.com/pl/

Odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące ciasteczek znajdują się również w sekcji „Pomoc” używanej przez  Użytkownika przeglądarki internetowej.

W przypadku telefonów komórkowych, tabletów i innych urządzeniach mobilnych - każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Więcej o opcjach prywatności znajduje się w dokumentacji na stronie internetowej producenta urządzenia mobilnego.

 

Kontakt

 • na adres e-mail: sekretariat@elementarz.edu.pl
 • za pomocą formularza dostępnego na stronie www.elementarz.org/kontakt/
 • telefonicznie pod numerem: +48 32 252 79 38
 • pisemnie, na adres:
  Fundacja Ekologiczna – Wychowanie i Sztuka „Elementarz” ul. Studencka 18, 40-743 Katowice