Zarząd Fundacji

zarzad@elementarz.edu.pl

 

Dariusz Lorek - Prezydent Fundacji

Karolina Greń - Członek Zarządu

Wadim Jabłoński - Członek Zarządu

Jan Lorek - Członek Zarządu

Kamila Smozik - Asystentka Zarządu

tel.: 32 252 79 38 wew. 1

 

Sekretariat  

sekretariat@elementarz.edu.pl

 

Kamila Smozik

tel.: 32 252 79 38 wew. 1

 

Księgowość

ksiegowosc@elementarz.edu.pl

 

Główny księgowy - Karolina Greń

k.gren@elementarz.edu.pl

tel.: 32 252 79 38 wew. 2

 

Z-ca Głównego Księgowego - Teresa Kusak

t.kusak@elementarz.edu.pl

tel.: 32 252 79 38 wew. 2

 

Kadry i płace

kadry@elementarz.edu.pl

 

Specjalista ds. kadr i płac - Ewa Tkaczyk

e.tkaczyk@elementarz.edu.pl

tel.: 32 252 79 38 wew. 3

 

Młodszy specjalista ds. kadr i płac - Robert Cendrowski

r.cendrowski@elementarz.edu.pl

tel.: 32 252 79 38 wew. 3

  

Ochrona Danych Osobowych

biuro@elementarz.edu.pl

 

Robert Cendrowski

tel.: 32 252 79 38 wew. 3