Zarząd Fundacji

 

Dariusz Lorek - Prezydent Fundacji

Karolina Greń - Członek Zarządu

Wadim Jabłoński - Członek Zarządu

Jan Lorek - Członek Zarządu

 

Kamila Smozik - Asystentka Zarządu

zarzad@elementarz.edu.pl

tel.: 32 252 79 38 wew. 1

 

Sekretariat  

Kamila Smozik

sekretariat@elementarz.edu.pl

tel.: 32 252 79 38 wew. 1

 

Księgowość

Główny księgowy - Karolina Greń

ksiegowosc@elementarz.edu.pl

tel.: 32 252 79 38 wew. 2

 

Z-ca Głównego Księgowego - Teresa Kusak

t.kusak@elementarz.edu.pl

tel.: 32 252 79 38 wew. 2

 

Kadry i płace

Specjalista ds. kadr i płac - Jolanta Wieczorek

kadry@elementarz.edu.pl

tel.: 32 252 79 38 wew. 3

  

Biuro projektów, Ochrona Danych Osobowych

Robert Cendrowski

biuro@elementarz.edu.pl

tel.: 32 252 79 38 wew. 3