Informacja o likwidacji szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego albo przez podmiot prywatny jest dla rodziców, nauczycieli oraz mieszkańców małych miejscowości bardzo trudna do zaakceptowania. Poprzez likwidację placówek oświatowych, samorządy szukają przede wszystkim oszczędności. Decyzje te sprawiają, że rodzice zmuszeni są dowozić swoje dzieci do szkół znajdujących się w innych miejscowościach, a nauczyciele pozostają bez pracy. Choć proces likwidacji placówek oświatowych nie jest dla samorządów łatwy, od kilku lat można zauważyć tendencję spadkową jeśli chodzi o liczbę prowadzonych szkół. W sytuacji sprzeciwu społeczności szkolnej i lokalnej wobec niesprawiedliwego zamiaru likwidacji placówki rozwiązaniem są organizacje pozarządowe takie jak nasza Fundacja, która po przeanalizowaniu sytuacji demograficznej i finansowej placówki jest gotowa przejąć ją do prowadzenia.


Jeśli Państwa szkoła jest zagrożona zamknięciem lub likwidacją zachecamy do wepełnienia formularza i wysłania go na adres sekretariat@elementarz.edu.pl lub do kontaktu telefonicznego pod numerem 32 252 79 38.

Jesteśmy gotowi do podjęcia rozmów z władzami samorządów również w Państwa imieniu.