Aktualnie realizujemy pięć projektów:

 

REFEE Poland (Reform of Early Childhood Education in Eastern Europe) – Projekt realizowany we współpracy z VIA College z Aarhus (Dania). 

 

Budowanie mocy uczenia się - RPO WSL

 

Szkoła ĆWICZeń z ELEMENTARZEM - MEN

 

Erasmus+ w ramach sektora Edukacja szkolna - akcja KA229 w Szkole Podstawowej nr 14 Fundacji "Elementarz" w Zawierciu:

 

  • 2020-1-TR01-KA229-093302_5 Don’t be bully, be buddy - współpraca z Turcją, Macedonią, Włochami, Portugalią.

 

  • 2020-1-PL01-KA229-081691_1 Let’s grow small happiness togetherwspółpraca z Litwą, Rumunią, Turcją i Włochami.