Aktualnie realizujemy dwa projekty:

 

Budowanie mocy uczenia się - RPO WSL

 

Szkoła ĆWICZeń z ELEMENTARZEM - MEN