Ogłoszenie o naborze ofert na stanowisko dyrektora
Innowacyjnego Żłobka Integracyjnego w Namysłowie

W związku z realizacją inwestycji pn. Innowacyjny Żłobek Integracyjny w Namysłowie, Fundacja Ekologiczna – Wychowanie i Sztuka „Elementarz” ogłasza nabór ofert na stanowisko dyrektora do nowo powstającego żłobka w Namysłowie przy ul. Braterskiej.

Zadania dyrektora:

 • czynny udział w przygotowaniu żłobka do przyjęcia dzieci,
 • wsparcie kierownika projektu na etapie prac adaptacyjnych,
 • pomoc w wyborze wyposażenia żłobka,
 • przeprowadzenie rekrutacji kadry opiekunów do żłobka,
 • prowadzenie pierwszego naboru dzieci do placówki oraz działań promocyjnych,
 • zapewnianie warunków dla prowadzenia prawidłowej działalności dydaktycznej, wychowawczej
  i opiekuńczej w żłobku,
 • ustalanie programu edukacyjnego,
 • zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w żłobku,
 • prowadzenie działań promocyjnych,
 • kontakt z rodzicami w bieżących sprawach,
 • prowadzenie dokumentacji placówki,
 • prowadzenie pełnej polityki personalnej.

 

Od kandydatów na stanowisko dyrektora wymagamy:

 • wykształcenia wyższego i co najmniej 3 lat doświadczenia w pracy z dziećmi (poświadczonych odpowiednimi dokumentami),
 • mile widziane wykształcenie wyższe pedagogiczne lub psychologiczne; studia podyplomowe
  w zakresie zarządzania; doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

 

Oferujemy:

 • umowę o pracę na pełny etat,
 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • możliwość współtworzenia i rozwoju pierwszej tego typu realizacji żłobkowej w Polsce,
 • możliwość rozwoju osobistego w tym poprzez udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym REFEE Poland (Reform of Early Childhood Education in Eastern Europe)

 

 

Oferty kandydatów powinny zawierać:

 1. CV i list motywacyjny.
 2. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju żłobka.
 3. Następujące oświadczenie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

 

Oferty należy składać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: sekretariat@elementarz.edu.pl wpisując w tytule wiadomości  „Namysłów – dyrektor”.

Nabór ofert trwa do 15.02.2019 r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu przewidziano na 28.02.2019 r.

 

 

Projekt „Innowacyjny Żłobek Integracyjny w Namysłowie” finansowany jest ze środków duńskiej Fundacji Velux oraz Fundacji „Elementarz”