Informacja o poszukiwaniu wykonawców prac adaptacyjnych

 

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu Szkoła ĆWICZeń Z ELEMENTARZEM, Fundacja Ekologiczna Wychowanie i Sztuka „Elementarz” informuje o poszukiwaniu w trybie ROZEZNANIE RYNKU wykonawców n/w prac adaptacyjnych:

 1. Dostosowanie pomieszczenia (adaptacja Sali lekcyjnej) dla pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej Fundacji Elementarz w Katowicach przy ul Studenckiej 18.
  Zakres prac obejmuje
  - prace hydrauliczne
  - prace elektryczne i oświetleniowe
  - prace naprawcze i estetyzacji ścian (po pracach hydraulicznych i elektrycznych)
  - prace naprawcze i estetyzacji podłogi (po pracach hydraulicznych i elektrycznych)

 

 1. Dostosowanie pomieszczenia (adaptacja Sali lekcyjnej) dla pracowni matematycznej w Szkole Podstawowej Fundacji Elementarz w Zawierciu-Bzowie przy ul. Harcerskiej 67.
  Zakres prac obejmuje:
  - prace elektryczne i oświetleniowe
  - prace naprawcze i estetyzacji ścian (po pracach elektrycznych)
  - prace naprawcze i estetyzacji podłogi (po pracach elektrycznych)

 

 

 1. Dostosowanie pomieszczenia (adaptacja Sali lekcyjnej) dla pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej Fundacji Elementarz w Katowicach przy ul Studenckiej 18.
  Zakres prac obejmuje:
  - prace hydrauliczne
  - prace elektryczne i oświetleniowe
  - prace naprawcze i estetyzacji ścian (po pracach hydraulicznych i elektrycznych)
  - prace naprawcze i estetyzacji podłogi (po pracach hydraulicznych i elektrycznych)

 

 1. Dostosowanie pomieszczenia (adaptacja Sali lekcyjnej) dla pracowni językowej w Szkole Podstawowej Fundacji Elementarz w Katowicach przy ul Studenckiej 18.
  Zakres prac obejmuje:
  - prace elektryczne i oświetleniowe
  - prace naprawcze i estetyzacji ścian (po pracach elektrycznych)
  - prace naprawcze i estetyzacji podłogi (po pracach elektrycznych)

 

We wszystkie prace w pomieszczeniach pracowni wliczono koszty materiałów i pełnej robocizny.

Wśród prac znajdują się m.in.
- zdjęcie uszkodzonej posadzki podłogowej,
- poprowadzenie rur dopływowych i odpływowych,
- montaż nowej posadzki,
- wkucie ścian pod montaż urządzeń, tynkowanie i malowanie,
- poprowadzenie okablowania elektrycznego w posadzce i ścianach,
- prace wykończeniowe ścian (tynkowanie, malowanie po wykutych bruzdach).
- zakup i montaż gniazd do źródeł zasilania
- montaż nowej stolarki drzwiowej do zabezpieczenia zakupionych sprzętów - ościeżnica, drzwi z zamkiem.

Ze szczegółowym zakresem prac dla każdej pracowni można zapoznać się w dniach 2-3 stycznia 2021 r. w godzinach 8-20 w wymienionych szkołach („dni otwarte” dla oferentów), oraz telefonicznie – 791 103 723, 533 141 400.

Do wyceny, w celu rozeznania rynku, zostaną zaproszone losowo firmy z terenu Katowic i Zawiercia, tym niemniej każdy potencjalny wykonawca może przedstawić swoją wycenę proponowanych prac.


UWAGA: Z UWAGI NA REŻIM SANITARNY ZWIĄZANY Z PANDEMIĄ COVID 19 KAŻDY GOŚĆ MUSI PRZEBYWAC W MASECZCE, PRZEPROWADZIĆ DEZYNFEKCJĘ RĄK, ORAZ PODDAĆ SIĘ MIERZENIU TEMPERATURY CIAŁA.


Prosimy o przedstawienie  ofert dla każdej pracowni oddzielnie, z tym że preferowani będą wykonawcy oferujący kompleksowość usług.

Dodatkowych informacji udzielamy pod nr telefonów:
791 103 723, 533 141 400

Fundacja Ekologiczna Wychowanie i Sztuka „Elementarz”