Fundacja 'Elementarz' zrealizuje projekt pn. Szkoła Ćwiczeń z Elementarzem w ramach konkursu POWR.02.10.00-IP.02-00-003/19Miło nam poinformować, że 15 września 2020 r. Instytucja Pośrednicząca MEN podpisała z Fundacją Ekologiczną Wychowanie i Sztuka ELEMENTARZ umowę o dofinansowanie projektu nr POWR.02.10.00-00-3030/20 pn. Szkoła ćwiczeń z elementarzem. Wartość umowy wynosi 1 310 487,96 zł. Umowę podpisano w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-003/19 Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń – II edycja (Szkoły ćwiczeń II).

 

Szkoła ćwiczeń to miejsce, gdzie najnowsze trendy i strategie pedagogiczne wspierające proces nauczania podlegają praktycznej weryfikacji. Obecni nauczyciele doskonalą i rozwijają swój warsztat pracy, a także dzielą się swoimi pomysłami z nauczycielami z innych szkół. Natomiast przyszli nauczyciele – studenci, pod kierunkiem swojego opiekuna mogą wykorzystać w praktyce teorie, których uczą się podczas studiów.

 

https://efs.men.gov.pl/informacja-o-podpisaniu-umowy-o-dofinansowanie-z-fundacja-ekologiczna-wychowanie-i-sztuka-elementarz/