27 lutego obchodzimy Światowy Dzień NGONGO (skrót od angielskiego non-government organisation) są żywą strukturą tworzącą wielobarwny pejzaż społeczeństwa obywatelskiego: diagnozują problemy, przedstawiają rozwiązania i realizują działania, które wspierają rozwój mniejszych i większych społeczności. Obchody święta mają na celu zainspirowanie ludzi do aktywnego angażowania się w działalność organizacji pozarządowych, zachęcenie NGO do realizacji wspólnych przedsięwzięć oraz współpracy z sektorem publicznym i prywatnym. Nasza Fundacja to również NGO. Od 1992 roku działamy w sektorze edukacji, skupiając się w głównej mierze na prowadzeniu przedszkoli i szkół podstawowych ????