W Namysłowie powstanie Innowacyjny Żłobek Integracyjny ze środków Velux FoundationsProjekt zakłada stworzenie nowoczesnego żłobka  dla dzieci z Gminy Namysłów, także tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zarówno budynek  żłobka, jak i oferowane w ramach działalności wsparcie będzie unikalne w skali regionu. Budynek będzie zaprojektowany w standardach budownictwa pasywnego. Energia będzie pozyskiwana z naturalnych, odnawialnych źródeł.  Placówka będzie przystosowana do przyjmowania dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Ponadto żłobek będzie miejscem wsparcia rodziców. Przy żłobku będzie funkcjonować szkoła rodzenia, poradnictwo laktacyjne i chustowe, a także poradnie rehabilitacyjna, psychologiczna i logopedyczna.

Sensoryczny plac zabaw, który powstanie na terenie obiektu będzie bez ograniczeń, przez cały rok dostępny dla wszystkich dzieci z Gminy.

Inicjatywa jest wynikiem współpracy sektora biznesu, administracji samorządowej i sektora NGO. Głównym realizatorem projektu jest Fundacja ELEMENTARZ. Oddanie żłobka planowane jest na wrzesień 2018 r.

 

W kwietniu 2017 r. nastąpiło uroczyste podpisanie umowy w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.