Home  \  Fundacja  \  Historia

1991

-notarialne ustanowienie Fundacji.

 

1992                 
-sądowa rejestracja Fundacji.
-uruchomienie 4 oddziałow klas 0-II Szkoły Podstawowej w Katowicach.
-reaktywacja Małej Szkoły we wsi Łutowiec.

 

1993-1996   
-poszerzenie Szkoły Podstawowej o klasy IV – VI.
-uruchomienie działalności wydawniczej.
-Ukazanie się: "Elementarza pierwszej klasy" (WSiP), "Esów-Floresów" (Wydawnictwo "Elementarz"), "Ele-mele"     (Wydawnictwo "Elementarz"), "Czarodziejski dywan" ( Wydawnictwo "Elementarz" oraz WSiP).
-"Słońce na stole" (Wydawnictwo "Elementarz" oraz "Videograf").

 

1994   
-zorganizowanie I Ogólnopolskich Spotkań Nauczycieli i Twórców (kolejne odbywały się do roku 1999).

 

1995   
-XX-lecie Teatru 12 a. Teatr należący do czołówki sceny alternatywnej lat osiemdziesiątych w 1993 roku został przekazany dzieciom i działa do chwili obecnej.

 

1996   
-wydanie serii podręczników dla klas nauczania początkowego: „Ele-mele”, „Czarodziejski dywan”, „Słońce na stole”.

 

1996-1997   
-całoroczna realizacja programów telewizyjnych „Elementariusz czyli szkoła w plenerze” wspólnie z TVP Katowice.

 

1997
-opublikowanie czasopisma „W przedszkolu”.

 

1998     

-pierwsze w Katowicach – zewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły -  Raport jest dla nas powodem do dumy.

 

1999    
-realizacja projektu „Elementariusz – czyli jak profesjonalnie opracować program autorski (finansowany przez MEN).
-powołanie Stowarzyszenia Nauczycieli Edukacji Początkowej. Od tego momentu do chwili obecnej w siedzibie Fundacji organizowane są coroczne Zjazdy SNEP-u.

 

2000    
-wydanie – wspólnie z Wydawnictwem „Muza Szkolna” serii podręczników „Słońce na stole”.

 

2001    
-powołanie Ośrodka Doskonalenia i Kształcenia Nauczycieli, który do chwili obecnej przeszkolił kilka tysięcy nauczycieli.

 

2002    
-otwarcie gimnazjum w Katowicach.

 

2003    
-uruchomienie Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który powoływany jest co roku do chwili obecnej.

 

2004    
-przejęcie czterech likwidowanych szkół w gminie Niegowa.

 

2005   
-rejestracja Jurajskiego Centrum Turystyki.
-realizacja Projektu współfinansowanego przez EFS – Działanie 2.1 ZPORR i budżet państwa „Doskonalenie nauczycieli źródłem sukcesu rynku pracy w województwie Ślaskim”.

 

2006   
-uruchomienie klas komunikacji międzykulturowej.
-XXX lecie Teatru 12 a.
-realizacja projektów: Szkoła Marzeń Spełnionych (Rządowy Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży), realizacja Projektu współfinansowanego przez EFS – Działanie 2.4 ZPORR i budżet państwa „Zanim stracisz pracę – nowy zawód na bazie wyuczonego”, Interaktywna gmina Niegowa – projekt współfinansowany przez Fundację TP i UNDP.

2007
Pozyskanie kolejnych dotacji na realizację projektów:

-"Pomocna dłoń" - EFS, Działnie 2.1 SPO RZL Alternatywne formy edukacji przedszkolnej
-"Wieś przyjazna dzieciom" - EFS, Działanie 2.1 SPO RZL Alternatywne formy edukacji przedszkolnej

 

2008
-uruchomiliśmy Szkołe Podstawową w Soli-Kiczorze (gmina Rajcza) oraz Szkołe Podstawową w Podzamczu (gmina Ogrodzieniec).
-rozpoczęliśmy realizację projektu "Turystyka szansą na zawodowy sukces" PO KL.

 

2009
-rozpoczęliśmy realizację projektów "Wiejska szkoła umiejętności" PO KL, "Wiejskie Ośrodki Rozwoju Dziecka" (w woj. śląskim, świętokrzyskim, podkarpackim, pomorskim).

 

2010
-uruchomiliśmy Gimnazjum Integracyjne w Soli-Kiczorze oraz Szkołę Podstawową w Łążku Ordynackim (woj. lubelskie).
-rozpoczęliśmy realizację projektów: "Wiejskie Ośrodki Rozwoju Dziecka" (w woj. lubelskim), "Przygody Młodych Badaczy".
-przystąpiliśmy jako partner do realizacji projektu "Mała Szkoła - Wielka Sprawa"  (SNEP).
-zorganizowaliśmy Ogólnopolską Konferencję "Edukacja nastawiona na każde dziecko" pod patronatem MEN.
-rozpoczęliśmy realizację cyklu szkoleń z zakresu indywidualizacji.

 

2011
-uruchomiliśmy Szkoły Podstawowe w Jankowicach (gmina Krośniewice, woj. łódzkie), Siamoszycach (gmina Kroczyce, woj. śląskie) i Golcach (gmina Jarocin, woj. podkarpackie).

-rozpoczęliśmy realizację projektów: "E-lementarz. Innowacyjne formy oceniania i nauczania".
-zorganizowaliśmy 7 konferencji (Szczecin, Kielce, Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Nowy Sącz) na temat indywidualizacji w nauczaniu współorganizowaliśmy konferencję "Bo jakie początki, takie będzie wszystko" na temat nowej "ustawy żłobkowej".

 

2012
-uruchomiliśmy Szkoły Podstawowe w Zawierciu (gmina Zawiercie, woj. śląskie), Dzibicach (gmina Kroczyce, woj. śląskie), Nakle (gmina Lelów, woj. śląskie), Bezmiechowej Dolnej (gmina Lesko, woj. podkarpackie), Manastercu (gmina Lesko, woj. podkarpackie), Głębokiem (gmina Rymanów, woj. podkarpackie) - Wójcicach (gmina Jelcz-Laskowice, woj. dolnośląskie);

-uruchomiliśmy w Prywatnej Szkole Podstawowej Fundacji "Elementarz" i Prywatnym Gimnazjum Fundacji "Elementarz" Edukację Domową;
-wspólnie z 27 katowickimi placówkami oświatowymi realizowaliśmy projekt "Janusz Korczak - przyjaciel dzieci";
-we współpracy ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Edukacji Początkowej rozpoczęliśmy realizację projektów: "Społeczna Przestrzeń Edukacji" oraz "Elementarz Przedszkolaka";
-we współpracy ze Śląską Wyższą Szkołą Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka uruchomiliśmy Śląski Uniwersytet Dziecięcy Gaudeamus.

2013

-uruchomiliśmy Szkoły Podstawowe w Jackowie (gmina Kruszyna, woj. śląskie) i Głębowicach (gmina Wińsko, woj. dolnośląskie);
-uruchomiliśmy Edukację Domową w Podzamczu (gmina Ogrodzieniec, woj. śląskie), Manastercu (gmina Lesko, woj. podkarpackie) i Zawierciu (gmina Zawiercie, woj. śląskie);
-utworzyliśmy 2 żłobki "Elementarz Przyjazny Rodzinie" dla dzieci rodziców mieszkających lub pracujących na terenie Katowic oraz "Uniwersytet Przyjazny Rodzinie" dla dzieci pracowników Uniwersytetu Śląskiego (Działanie 1.5 POKL);
-w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Edukacji Początkowej utworzyliśmy 15 punktów przedszkolnych w 6 gminach na terenie 4 województw;
-wprowadziliśmy Edukację Domową do trzech kolejnych szkół;
-realizowaliśmy projekty współfinansowane ze środków EFS: "Wiejskie Ośrodki Rozwoju Dziecka w Gminie Janów Lubelski i Potok Wielki", "WORD w gminie Jarocin", "Indywidualni", "Edukacja nakierowana na każde dziecko", "Ja i My", "WORD w gminie Długołęka, Milicz i Pęcław";
-we współpracy ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Edukacji Początkowej wspólnie realizowaliśmy projekty: "Społeczna Przestrzeń Edukacji", "Zakątek Przedszkolaka" i "Elementarz Przedszkolaka".

 

2014

- uruchomiliśmy Szkołę Podstawową Fundacji "Elementarz" z Oddziałem Przedszkolnym w Gotkowicach (gmina Jerzmanowice-Przeginia, woj. malopolskie);

- uruchomiliśmy Edukację Domową w Łążku Ordynackim (gmina Janów Lubelski, woj. lubelskie), Siamoszycach i Dzibicach (gmina Kroczyce, woj. śląskie), Jankowicach (gmina Krośniewice, woj. łódzkie), Golcach (gmina Jarocin, woj. podkarpackie), Nakle (gmina Lelów, woj. śląskie), Bezmiechowej Dolnej (gmina Lesko, woj. podkarpackie), Głębokiem (gmina Rymanów, woj. podkarpackie), Wójcicach (gmina Jelcz-Laskowice, woj. dolnośląskie), Jackowie (gmina Kruszyna, woj. śląskie), Głębowicach (gmina Wińsko, woj. dolnośląskie);

- zorganizowaliśmy i wyposażyliśmy 16 punktów przedszkolnych (Wiejskich Ośrodków Rozwoju Małego Dziecka) oraz zesołów wychowania przedszkolnego w 9 gminach w partnerstwie ze SNEP;

- uruchomiliśmy dwa Niepubliczne Przedszkola Fundacji 'Elementarz" - w Siamoszycach i Głębowicach;

- we współpracy ze SNEP realizowaliśmy następujące projekty: "Zakątek Przedszkolaka", "Szansa Małych Szkół", "PWP BLP -rozwijanie potencjału uczenia się", "Razem i osobno", "Nauka dziś-efekty jutro", "Programować każdy może'.

 

2015

- uruchomiliśmy Publiczną Szkołę Podstawową Fundacji "Elementarz" w Sąspowie (gmina Jerzmanowice-Przeginia, woj. małopolskie);

- uruchomiliśmy Edukację Domową w Łutowcu i Moczydle (gmina Niegowa, woj. śląskie), Sąspowie i Gotkowicach (Gmina Jerzmanowice-Przeginia, woj. małopolskie);

- utworzyliśmy dwa Uniwersyteckie Żłobki "Elementarz' - w Katowicach i Cieszynie (69 miejsc) w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch";

- uruchomiliśmy dwa Niepubliczne Przedszkola Fundacji "Elementarz" - w Katowicach i Sąspowie;

- realizowaliśmy następujące projekty: "Nauka dziś-efekty jutro", "Moje wnuki w sieci", "Nie święci garnki lepią", Książki naszych marzeń";

- we współpracy ze SNEP kontynuowaliśmy realizację następujących projektów: "Szansa Małych Szkół", "PWP BLP -rozwijanie potencjału uczenia się";

- zorganizowaliśmy wakacyjny wypoczynek dla 40 polskich dzieci z Ukrainy w ramach realizacji zadania publicznego współfinansowanego ze środków MEN: "Wakacje z Elementarzem otwierają polskie horyzonty".

 

2016

- uruchomiliśmy Szkoły Podstawowe Fundacji "Elementarz" w Czubrowicach (gmina Jerzmanowice-Przeginia, woj. małopolskie) i Zasolu (gmina Brzeszcze, woj. małopolskie);

- uruchomiliśmy Edukację Domową w Tomiszowicach (gmina Niegowa, woj. śląskie);

- uruchomiliśmy pierwszą na Śląsku Niepubliczną Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I stopnia "Elementarz" w Katowicach;

- zorganizowaliśmy Pierwszy Halowy Turniej Piłki Nożnej "Wagarowicz 2016" w nowo otwartej sali gimnastycznej Zespołu Szkół Fundacji "Elementarz" w Katowicach;

- we współpracy ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Edukacji Początkowej zorganizowaliśmy ogólnopolską Konferencję „Edukacja ma przyszłość” w ramach XIX Zjazdu SNEP;

- zorganizowaliśmy wakacyjny wypoczynek w Siamoszycach dla 30 polskich dzieci z Ukrany w ramach zadania publicznego "Poznajmy się na Jurze" realizowanego przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska ze środków Senatu RP.

 

2017

 

- zorganizowaniśmy jubileuszowy 25. Finał WOŚP, podczas którego 115 wolontariuszy zebrało 76 049,33 zł.

- zrealizowaliśmy projekt ze środków Gminy Janów Lubelski pn. Kulturalny, szachowy zawrót głowy.

- zrealizowaliśmy projekt ze środków Gminy Janów Lubelski pn. Aktywnie i zdrowo znaczy lepiej.

- zrealizowaliśmy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej pn. Aktywna Tablica. Dzięki otrzymanym środkom doposażyliśmy 22 szkoły w interaktywne monitory dotykowe.

- kontynuowaliśmy realizację projektu pn. Innowacyjny Żłobek Integracyjny w Namysłowie (ze środków duńskiej Fundacji VELUX).

- w 2017 roku Fundacja "Elementarz" obchodziła 25-lecie działalności.

 

2018

 

- zorganizowaniśmy 26. Finał WOŚP, podczas którego 136 wolontariuszy zebrało aż 105 525,25 zł.

- realizowaliśmy zadanie publiczne ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pn. Jurajski Piknik Paleontologiczny w Łutowcu. Celem projektu było podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji kulturowej i dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa. 
- realizowaliśmy zadanie publiczne ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pn. Smog nas zje - edukacyjna bajka muzyczna dla dzieci -  spektakl o przyczynach i negatywnych skutkach dla środowiska zanieczyszczenia pochodzącego z tzw. niskiej emisji wystawiono w 5 śląskich miastach dla 1342 dzieci.
realizowaliśmy zadanie publiczne ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej pn. Edukacja bez granic.
- kontynuowaliśmy realizację projektu pn. Innowacyjny Żłobek Integracyjny w Namysłowie (ze środków duńskiej Fundacji VELUX).