Projekty realizowane:

 

Innowacyjny Żłobek Integracyjny w Namysłowie - projekt finansowany z funduszy duńskiej Fundacji Velux.

 

Rozwijanie potencjału uczenia się w małych wiejskich szkołach - projekt współfinansowany ze środków RPO WSL - (EFS)

 

Edukacja bez granic - zadanie publiczne realizowane ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.