2022-06-01 - Międzynarodowy Dzień Dziecka

 

Wszystkim dzieciom z okazji ich święta życzymy ciągłych powodów do uśmiechu i radości ☺️
Sukcesów w szkole, odkrywania pasji i talentów, abyście na swojej drodze spotykały cudownych przyjaciół i jeszcze lepszych nauczycieli ????‍????
Niech każdy dzień będzie dla Was nową, pełną beztroskiej zabawy przygodą ????

 

 

 

 


2022-05-17 - Zbiórka preparatów chroniących przed kleszczami

W związku z dużym zapotrzebowaniem na preparaty chroniące dzieci i dorosłych z Ukrainy przed kleszczami zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie w ich zbieraniu. Środki te trafią bezpośrednio do południowo-wschodniej części Ukrainy do rodzin ukrywających się w lesie przed wojną oraz do mężczyzn walczących w obronie rodzin i kraju. Zależy nam na środkach o długotrwałym działaniu. Pierwszy transport wyruszy w środę 25.05.2022 r.

Serdecznie zachęcamy do pomocy i liczymy na Państwa wsparcie. Preparaty można zostawić obok drzwi wejściowych do Prywatnej Szkoły Podstawowej Fundacji 'Elementarz', Katowice-Ligota, ul. Studencka 18.

 


2022-05-15 - Szkolenie wyjazdowe w ramach projektu 'Szkoła ćwiczeń z Elementarzem'

Zakończyliśmy trzydniowe szkolenie wyjazdowe w ramach projektu 'Szkoła ćwiczeń z Elementarzem'. Wśród uczestników byli nauczyciele z 7 szkół wspieranych tj. Siamoszyc, Jackowa, Tychów, Ustronia, Gliwic, Woli oraz Bytomia. Oprócz szkoleń metodycznych z informatyki, języków obcych, matematyki i przyrody nauczyciele wzięli udział w wykładach i warsztatach dotyczących między innymi koncepcji Building Learning Power, kreatywnego nauczania i pracy w ramach sieci współpracy.

 

 

 

 

PROJEKT DOFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020

Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń – II edycja
(Szkoły ćwiczeń II) 

 

Celem głównym projektu jest wsparcie szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych poprzez utworzenie Szkoły Ćwiczeń w 3 placówkach: SP Fundacji 'Elementarz' w Katowicach, SP Muzycznej 'Elementarz' w Katowicach, SP Fundacji 'Elementarz' w Zawierciu-Bzowie, podniesienie umiejętności metodycznych 10 nauczycieli tych placówek oraz wzrost kompetencji 56 nauczycieli z 7 szkół wspieranych z terenu województwa Śląskiego w okresie 01-01-2021-31-12-2022.

 

Program szkolenia


2022-04-22 - Fundacja Elementarz zrealizuje projekt pn. Przedszkole naszą szansą

 

 

Українські друзі!

Спеціально для ваших дітей дошкільного віку (3-7 років) пропонуємо цікаві суботні і недільні заняття,

ігри, розваги і екскурсії. Запрошуємо!

 

Ukraińscy Przyjaciele!

Specjalnie dla Waszych dzieci w wieku przedszkolnym proponujemy ciekawe sobotnie i niedzielne zajęcia,

gry, zabawy i wycieczki. Zapraszamy! 

 

 

 

 

Miło nam poinformować, że Fundacja Ekologiczna - Wychowanie i Sztuka 'Elementarz' otrzymała pozytywną ocenę wniosku złożonego do
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na realizację zadania publicznego
pn. Przedszkole naszą szansą
.

 

Zadanie publiczne pn. Przedszkole naszą szansą zostanie zrealizowane w Niepublicznym Przedszkolu „Elementarz”
w Katowicach (ul. Studencka 20) i będzie przede wszystkim polegało na :

- organizacji i prowadzeniu zajęć weekendowych dla dzieci w wieku przedszkolnym z uwzględnieniem nauki języka polskiego,

- organizacji i prowadzeniu zajęć językowych dla osób dorosłych w grupach zorganizowanych,

- organizacji i udzielania wsparcia psychologicznego dla dzieci i ich rodziców.

Kwota dofinansowania: 65 571,92 zł

 

 

 

Grupa docelowa:

Grupę docelową będzie stanowiło 15 dzieci uchodźców pochodzących z Ukrainy, a także ich rodzice/opiekunowie – 15 uchodźców z Ukrainy. Grupa wiekowa dzieci - wiek przedszkolny (od 3 do 7 lat).

 

Miejsce realizacji zadania publicznego:

Zadanie publiczne zostanie zrealizowane w Niepublicznym Przedszkolu „Elementarz” w Katowicach, mającym swoją siedzibę przy ul. Studenckiej 20. Przedszkole funkcjonuje od  1 września 2015 r. Jest to nowoczesna placówka w pełni wyposażona, a nauczyciele stanowią wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, posiadają wyższe wykształcenie, a także dodatkowe uprawnienia, m.in. do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. W placówce, dzięki kilkuletniej współpracy z VIA College w Danii stosowane są duńskie metody edukacji – uznawane na całym świecie za najbardziej nowatorskie i rozwijające. Placówka m bardzo atrakcyjną lokalizację (Park Zadole, Lasy Panewnickie). Tutaj będą odbywały się zajęcia programowe opisne poniżej. W ramach realizacji niniejszego zadania publicznego dla dzieci będą organizowane zajęcia językowe, muzyczne, plastyczne, sportowe i terapeutyczne. Wyżywienie na czas pobytu dzieci w placówce i podczas wycieczek zapewni doświadczona firma cateringowa. Placówka posiada również duży i bezpieczny plac zabaw. Strona: www.przedszkoleelementarz.pl

Na zakończenie realizacji projektu planuje się zorganizowanie rodzinnego pikniku dla dzieci i ich rodziców/opiekunów oraz dzieci z Polski (uczęszczających na co dzień do przedszkola „Elementarz”) wraz z rodzicami. Tak atrakcyjna formuła wspólnej realizacji zadania publicznego powinna spowodować wzmocnienie więzi i wzajemnych kontaktów. Projekt przyczyni się do osiągnięcia trwałych zmian, jakimi będą: wzrost umiejętności posługiwania się językiem polskim, motywacja do mówienia, zainteresowanie kulturą i historią Polski, wzrost poczucia własnej wartości oraz nawiązane kontakty z rówieśnikami.

 

Co oferujemy?

Dla dzieci: śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek. Wyprawkę szkolną: plecaki, piórniki, przybory, zeszyty, zabawki, pluszaki. Materiały dydaktyczne: książki, skrypty, słowniki. Opiekę psychologiczną.

Bogaty program przepełniony ciekawymi zajęciami edukacyjnymi, warsztatami, zabawą i atrakcyjnymi wycieczkami, a wszystko pod okiem wykwalifikowanych opiekunów i nauczycieli. 

Dla rodziców/opiekunów: naukę języka polskiego, opiekę psychologiczną, wycieczki.

 

Program:

30.04.2022 -dzień 1
,,Adaptacja, integracja i akceptacja’’ - Zajęcia integracyjne, jako element ułatwiający adaptację w grupie. Nauka podstawowych
zwrotów w języku polskim i ukraińskim. Zabawy integracyjne w kręgu w języku polskim i ukraińskim.
07.05.2022 -dzień 2
Jak się bawić, gdy mówimy innymi językami? - Gry i zabawy podwórkowe–zajęcia plenerowe przypominające dawne i dzisiejsze zabawy.
Zajęcia przypominające zasady popularnych dawniej i dziś gier, wykorzystujących proste i powszechnie dostępne akcesoria (kreda, szarfy, kamienie, patyki, papier, folia, piłki itp.). Przykładowe aktywności: gra w klasy, w dwa ognie, zbijak, podchody. 
08.05.2022 -dzień 3
Wycieczka do Muzeum 'Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie'- Udział w warsztatach plastycznych „Marzanna i gaik”. Na zajęciach dzieci dowiedzą się, czym był zwyczaj robienia marzanny i gaika, co należało zrobić, by przegonić złowrogą zimę. Własnoręcznie wykonają marzannę i gaik, a następnie śpiewając piosenki udadzą się na teren muzeum, by wspólnie pożegnać zimę. 
14.05.2022 -dzień 4
,,Podróż do krainy tysiąca zmysłów” – Odkrywamy świat dotykiem, smakiem, wzrokiem i węchem. Zabawy rozwijające zmysł dotyku, smaku, wzroku, węchu. Pieczenie babeczek na podstawie instrukcji obrazkowej, dekorowanie. Zabawy w sali doświadczania świata-zabawy z piaskiem kinestetycznym.
15.05.2022 -dzień 5
,,Ruch to zdrowie”- zajęcia sportowe. Wyjście do lasu. Wspólne budowanie szałasu. Gra w podchody. Gry i zabawy ruchowe. Cele: Rozwijanie sprawności fizycznej i odporności psychicznej dzieci. Tworzenie atmosfery współpracy i współdziałania w zespole. Poznanie zasad zdrowej rywalizacji sportowej. Rozwijanie odporności emocjonalnej w sytuacjach porażki lub zwycięstwa. Poznanie polskich słów związanych ze sportem.
21.05.2022 -dzień 6
,,Sekrety przyrody” - warsztaty prowadzone przez Fundację Ogrody przyszłości - ,,Od ziarenka do rośliny” –wysiewanie nasion do skrzynek, poznanie warunków wzrostu roślin. Spacer do lasu, wspólne budowanie szałasu. 
22.05.2022 -dzień 7
W „Porannym kręgu” stymulacja polisensoryczna – WIOSNA. Teatrzyk cieni ,,Idzie wiosna!”, „Wiosenna skrzynia” – szukanie elementów związanych z wiosną, nauka nowych słów. Eksponowanie odgłosów wiosny, dobieranie odpowiednich ilustracji; - śpiewu, ptaków, brzęczenie owadów, klekot bociana, rechot żaby. Muzykowanie na instrumencie –granie na bębnach. Tworzenie własnych instrumentów-grzechotek. 
28.05.2022 -dzień 8
,,Zabawy muzyczne dobrym sposobem na relaks’’ - Zabawy rytmiczne. Zabawa ,,Świat wesoły – świat smutny” – wyrażanie emocji poprzez ekspresję mimiczną i ruchową. Ćwiczenie wyciszające i odreagowujące przy muzyce relaksacyjnej. Kształtowanie osobowości dzieci oraz rozwijanie takich cech, jak: samodzielność, odpowiedzialność, opanowanie, szybkość reakcji, skupienie uwagi, wytrwałość w pokonywaniu przeszkód.
29.05.2022 -dzień 9
,,Jedziemy do Zoo!” - wycieczka do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego. Zwiedzanie Zoo. Rozwijanie mowy dziecka,
Wyjaśnienie konieczności ochrony niektórych gatunków zwierząt. Poznanie nazw zwierząt w języku polskim. 
04.06.2022 -dzień 10
,,Ćwiczyć każdy może” - ćwiczenia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne. Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez ruch, kontakt emocjonalny i wzrokowy z partnerem. Rozwijanie u dziecka poczucia bezpieczeństwa i pewności siebie, rozwijanie zaufania do partnera. Rozwijanie u dzieci, za pomocą ruchu, świadomości własnego ciała i otaczającej je przestrzeni, usprawnianie ruchowe.
05.06.2022 -dzień 11
Zabawy sensoryczne, ,,Piernikowa ciastolina i kakaowe błoto” - Przygotowywanie jadalnych mas sensorycznych. Porządki w ogródku. Cele: Usprawnianie pracy rąk w zakresie percepcji dotykowej i sprawności manipulacyjnej palców i dłoni.
11.06.2022 -dzień 12
Wycieczka wyjazdowa do ,,Akuku” w Rudzie Ślaskiej. Relaks z kreatywnymi zajęciami rozwijającymi, utrzymanymi w duchu ekologii.
Zabawa na recyklingowym placu zabaw oraz w ogrodzie sensorycznym. 
12.06.2022 -dzień 13
,,Zgodnie gram” - matematyczne zabawy z kolorowymi kubkami, kodowanie na dywanie. Zabawy matematyczne z wykorzystaniem kolorowych kubków i klocków. Kodowanie według wzoru. Gry i zabawy matematyczne. Liczenie w języku polskim.
18.06.2022 -dzień 14
Czas na party-Piżama Party! Wspólne dekorowanie Sali gimnastycznej. Przygotowanie poczęstunku. Projekcja bajek. Zabawy z wykorzystaniem balonów i gazet. 
19.06.2022 -dzień 15
,,Chodź opowiem Ci bajeczkę” - Spotkanie autorskie wraz z warsztatami Kici Nici. Spotkanie z Aliną Przydatek autorką bajek. Poznanie bohaterów i bajkowego królestwa Kici Nici – Myszki Soniulindy oraz Króliczki Matildy. Kształtowanie postawy akceptacji wobec osób wrażliwych emocjonalnie, uwrażliwienie na potrzeby dzieci trudno integrujących się z grupą, dostarczenie wzorca postępowania w sytuacji stresującej.

25.06.2022 -dzień 16
,,Zamki i zameczki z bajeczki”- Jura Krakowsko-Częstochowska, wycieczka do Łutowca, zwiedzanie zamku w Mirowie i Bobolicach. Słuchanie legend. Odkrywanie tajemnic bajecznej chatki Hobbita, pieczenie kiełbasek przy ognisku. 
26.06.2022 -dzień 17
Rodzinny piknik - Grill/ognisko. Wiersze i piosenki dla rodziców oraz wspólne zabawy integracyjne dla dzieci i rodziców z Polski i Ukrainy przy muzyce. Kącik fotograficzny – w którym można wykonać pamiątkowe zdjęcia dzieci z rodzicami/opiekunami. Konkursy z nagrodami. Rozdanie dyplomów uczestnictwa w projekcie. 

 

Udział w projekcie jest dla uczestników całkowicie bezpłatny. Osoby spełniające kryteria zawarte w grupie docelowej zachęcamy do wypełnienia i nadesłania poniższego formularza zgłoszeniowego.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wypełniony formularz prosimy odesłać na adres mailowy sekretariat@elementarz.edu.pl.

O zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń.

 


2022-04-12 - Życzenia Wielkanocne

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych

składamy najlepsze życzenia.

Niech ten szczególny okres będzie dla wszystkich

okresem wypoczynku, wyciszenia, zadumy

i prawdziwej radości.

 

Zarząd i pracownicy

Fundacji 'Elementarz'

 


2022-04-05 - Zbiórka na Pomnik Orląt i Kadetów Lwowskich w Katowicach

W imieniu Zarządu Katowickiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich serdecznie zachęcamy do wsparcia zbiórki na Pomnik Orląt i Kadetów Lwowskich w Katowicach.
Współpraca naszej Fundacji z Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich sięga lat dziewięćdziesiątych. Organizowaliśmy wtedy wypoczynek dzieci ze Lwowa, ponadto zaopatrywaliśmy polskie szkoły w podręczniki i materiały edukacyjne. Niejednokrotnie braliśmy również udział w zorganizowanych przez Towarzystwo spotkaniach, prelekcjach i miedzyszkolnych konkursach. Zachęcamy do wspierania Towarzystwa w pielęgnowaniu dorobku historycznego, kulturowego i naukowego Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, a także do działań polegających na utrzymywaniu więzi i niesieniu pomocy Rodakom na Wschodzie.
 
ZBIÓRKA na POMNIK ORLĄT I KADETÓW LWOWSKICH
W KATOWICACH
konto: ING Bank ŚLĄSKI O/Katowice
nr 75 1050 1214 1000 0022 7790 6018
w tytule: 'Pomnik Orląt i Kadetów Lwowskich'PROJEKT POMNIKA ORLĄT LWOWSKICH W KATOWICACH.
WYSOKOŚĆ 280 CM, GRANIT, ZBUDOWANY Z TRZECH PŁYT
O GRUBOŚCI 40 CM, SZEROKOŚCI 90 CM, OSADZONYCH NA SZERSZEJ PODSTAWIE.
GÓRNA PŁYTA NIECO SZERSZA, WYKUTY NA NIEJ ORZEŁ Z UNIESIONYMI, ROZPOSTARTYMI SKRZYDŁAMI
STRONA FRONTOWA POLEROWANA, REWERS ORAZ BOKI MATOWE.
TEKST WYKUTY NA ŚRODKOWEJ PŁYCIE – KRÓJ LITER: ANTYKWA.
AUTOR PROJEKTU ARTYSTA RZEŹBIARZ JACEK SARAPATA
 
 
 
 
Więcej na temat zbiórki w artykule ⬇️
 
 

2022-03-14 - Rynek wartości w edukacji początkowej

12 marca br. w Kompleksie Edukacyjnym 'Elementarz' w Katowicach, przy ul. Studenckiej 18-20 odbyła się Konferencja pn. Rynek wartości w edukacji początkowej. Spotkanie poświęcone było modelowi duńskiej edukacji w żłobkach i przedszkolach. W wydarzeniu udział wzięli dyrektorzy i opiekunowie żłobków i klubów dziecięcych, dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz zespołów wychowania przedszkolnego oraz inni zaproszeni goście.

 

Konferencja była podsumowaniem Projektu REFEE w Polsce – Reform of Early Childhood Education in Eastern Europe in Poland realizowanego przez VIA College University,

współfinansowanego przez Fundację Velux we współpracy z Fundacją Ekologiczną – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”.

 

Swoje prelekcje wygłosili:

 

prof. dr hab. Katarzyna Krasoń - Instytut Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego,

Claus Iversen, Johanne Hempel - VIA College University,

Aleksandra Pasek – dyrektor Żłobka „Elementarz”,

Monika Koj–Talowska – dyrektor Przedszkola „Elementarz”,

Monika Laksa – prezes Fundacji Ogrody Przyszłości.

 

Na koniec uczestnicy konferencji poznali Rynek wartości - rynek z głównymi wartościami, którym kierują się nauczyciele i opiekunowie w placówkach 'Elementarza'


2022-02-22 - Zaproszenie na bezpłatną konferencję: Rynek wartości w edukacji początkowej

Serdecznie zapraszamy dyrektorów żłobków i klubów dziecięcych, opiekunów, a także dyrektorów przedszkoli, nauczycieli przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz zespołów wychowania przedszkolnego do udziału w bezpłatnej konferencji na temat modelu duńskiej edukacji
w żłobkach i przedszkolach

 

Rynek wartości w edukacji początkowej

 

Konferencja podsumowująca Projekt REFEE w Polsce
– Reform of Early Childhood Education in Eastern Europe in Poland realizowany przez VIA College University,

współfinansowany przez Fundację Velux we współpracy z Fundacją Ekologiczną – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”.

Udział w konferencji jest bezpłatny, a na jej zakończenie uczestnicy otrzymają stosowne zaświadczenia. Ilość miejsc ograniczona!

Zapisy w formie elektronicznej pod linkiem https://forms.gle/ZYFpr9vZXK5YKrEV7

 

Termin:

12 marca 2022 (sobota)

10.00-15.00

 

Miejsce:

40–743 Katowice, ul. Studencka 18-20 (budynek szkoły i przedszkola)

 

Organizatorzy:

Fundacja Ekologiczna Wychowanie i Sztuka „Elementarz”

VIA College University

 

Patronat honorowy:

Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej

 

Patronat medialny:

Bliżej przedszkola

 

Przebieg konferencji

09.30 – 10.00 – Rejestracja uczestników, zwiedzanie stoisk edukacyjnych.

10.00 – 10.30 – Powitanie uczestników. Informacja o projekcie. Prezentacja wykładowców.

10.30 – 11.15 – prof. dr hab. Katarzyna Krasoń – Wykład inauguracyjny: Aktualizowanie potencjalności – droga Misia Uszatka, Kubusia Puchatka a może Misia Kazimierza?
Istota wydobywania silnych stron dziecka w różnych strategiach. Edukacja uruchamiająca ciało, jaźń, relacje i kulturę. Poczucie własnej skuteczności i prawo do błędu.

11.15 – 12.00 – Claus Iversen, Johanne Hempel - VIA College University. Najważniejsze przesłania duńskiej edukacji najmłodszych.

12.00 – 12.15 – Przerwa kawowa, zwiedzanie stoisk edukacyjnych.

12.15 – 12.35 – Aleksandra Pasek – dyrektor Żłobka „Elementarz”. Zosie Samosie I Radki Sobieradki. Rozwijanie samodzielności. Zabawy ryzykowne. Koło dialogu - współpraca z rodzicami.

12.35 – 12.55 – Monika Koj–Talowska – dyrektor Przedszkola „Elementarz”. Pomysłowy Dobromir. Rozwijanie kreatywności. Pielęgnowanie ciekawości świata. Wspieranie integracji sensorycznej. Kalejdoskop pomysłów - gry, zabawy, przestrzenie edukacyjne.

12.55 – 13.10 – Monika Laksa – prezes Fundacji Ogrody Przyszłości. W lawendowym ogrodzie.

13.10 – 13.40 - Rynek wartości – zwiedzanie rynku. Rozmowy z nauczycielami - ambasadorami wartości.

13.40 – 14.40 – Panele dyskusyjne.
14.40 – 15.00 – Obiad.
15.00 – Podsumowanie konferencji. Wręczenie zaświadczeń.

 

Zaproszenie do pobrania

 


2022-02-10 - Przekaż 1% swojego podatku Fundacji 'Elementarz'

W 2021 roku dzięki naszym darczyńcom otrzymaliśmy z 1% kwotę 8️⃣5️⃣4️⃣1️⃣,6️⃣0️⃣ zł.
Środki te przeznaczyliśmy na doposażenie małych wiejskich szkół w pomoce dydaktyczne. Zakupiliśmy także zabawki dla przedszkoli i żłobków ????????
Podaruj dzieciom skrzydła, przekaż 1% podatku Fundacji 'Elementarz'⬇️
 
 
 
 

2022-02-04 - Podsumowanie 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

30. Finał WOŚP za nami.
Mimo ciężkich warunków pogodowych, mimo pandemii nasi wolontariusze zagrali wspaniale ❤ 
W tym roku na ulicach naszego miasta i w galeriach handlowych kwestowało 110 wolontariuszy.
Jesteśmy baaaardzo dumni z takiego wyniku. Dziękujemy wszystkim wolontariuszom, zwłaszcza Szkolnemu Patrolowi za dwa dni bardzo ciężkiej pracy. Dziękujemy uczniom Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. 'Elementarz' za wytrwałe zbieranie zarówno na ulicach jak i online, pani Dorocie Malejce-Żywicy za wsparcie działań naszego sztabu, Grupie Protektom za czuwanie nad bezpieczeństwem wolontariuszy oraz Sztabowi WOŚP Miejski Dom Kultury 'Bogucice-Zawodzie' za pyszny poczęstunek dla naszych zmarzniętych wolontariuszy i głodnej sztabowej załogi 
Dziękujemy za wszystkie zdjęcia i filmy, które do nas wysłaliście. Dzielimy się teraz nimi z całym światem. Wasze działania pozwolily nam po raz kolejny zrealizować wszystkie cele, które ambitnie przed sobą postawiliśmy. No i oczywiście dziękujemy Wam, drodzy Darczyńcy za waszą wyjątkową hojność. Do zobaczenia za rok!