2018-03-22 - Ogłoszenie o naborze ofert na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Fundacji Elementarz im. Jana Kochanowskiego w Wójcicach

Fundacja Ekologiczna – Wychowanie i Sztuka „Elementarz” ogłasza nabór ofert na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” im. Jana Kochanowskiego w Wójcicach (Gmina Jelcz-Laskowice).

 

Oferty kandydatów powinny zawierać:

 1. CV i list motywacyjny
 2. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły
 3. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

Od osoby przystępującej do konkursu nie jest wymagane wykształcenie pedagogiczne. Kandydat na stanowisko dyrektora powinien jednak mieć ukończone studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

 

Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@elementarz.edu.pl wpisując w tytule wiadomości  „Wójcice – dyrektor”.

Nabór ofert trwa do 13.04.2018 r.


2018-03-07 - Sztuka Uczenia - Konferencja na Targach Edukacyjnych w Poznaniu 24 marca 2018

W imieniu koalicji edukacyjnej Sztuka Uczenia zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie w dniu 24 marca na Targach Edukacyjnych w Poznaniu. W programie konferencji m.in. prelekcja autorki podręczników Agaty Ludwy „Kreatywna matematyka”, oraz prezentacja „Interaktywnego elementarza z klasą”. 

 

WSTĘP BEZPŁATNY!

 

ZAPISY NA KONFERENCJĘ:

https://goo.gl/forms/NPqunvAbAmJ0Kw283

 

Termin: 24.03.2018 r. (sobota)

Godzina: 15.00 – 16.30

Miejsce: MTP, Pawilon 14 (obok pawilonu Targów Edukacyjnych), Poziom 2 (https://odnpoznan.pl/targi/gfx/plan_terenu_mtp.jpg)

 

 

 

Uczestnicy konferencji otrzymają zaświadczenia o udziale wystawione przez Ośrodek Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego „Elementarz”.

Koalicja Sztuka Uczenia to grupa edukacyjnych organizacji pozarządowych i nauczycieli skupionych wokół idei kreatywnego nauczania, wykorzystywania nowych technologii i wolnych zasobów w nauczaniu.  Zapraszamy na spotkanie z pasjonatami i praktykami „nowej edukacji”. Wstęp wolny! Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

PROGRAM:

Sztuka Uczenia – kreatywna matematyka, wczesnoszkolna koalicja dla edukacji, czyli róbmy swoje.
CEL: Zachęcenie do wprowadzania zmian w szkołach w celu podniesienia jakości edukacji, efektywności nauczania, wykorzystania nowych metod nauczania i możliwości technologicznych, oraz kształcenia umiejętności: komunikacji, współpracy, empatii.

 • wprowadzenie – Sztuka Uczenia – wczesnoszkolna koalicja edukacyjnych organizacji pozarządowych, zaproszenie do współpracy,
 • prelekcja – Kreatywna matematyka (Agata Ludwa),
 • prezentacja materiałów interaktywnych i możliwości nowych e-podręczników,
 • jak w szkole zmienić piosenkę w dziecięcy teatr,
 • dziecięce szachy japońskie – inspirująca gra,
 • edukacja globalna w szkole,

OPIS:
Koalicja Sztuka Uczenia podjęła się zadania przygotowania nowych podręczników i e-podręczników oraz portalu „Sztuka Uczenia” głównie dla edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem zasobów tworzonych na wolnych licencjach.

Partnerem koalicji NGO są profesjonalne firmy i instytucje zajmujące się przygotowywaniem materiałów edukacyjnych w oparciu o nowe technologie, oraz instytucje samorządowe.

Sztuka Uczenia stawia na kreatywną pracę z dziećmi, kształcenie umiejętności miękkich/kompetencji społecznych, ale nie zapomina o naukach ścisłych i nowych technologiach, a nawet o sporcie. Łączy te przestrzenie edukacji i przygotowuje narzędzia, materiały, inspiracje do pracy z dziećmi.

Zaprezentowane zostaną idee koalicji, nowych e-podręczników  wczesnoszkolnych Marii Lorek i Agaty Ludwy (premiera „Interaktywnego elementarza z klasą”), możliwości ich używania na tablicach multimedialnych, tabletach i smartfonach, możliwości korzystania z QR-kodów w nowych podręcznikach, oraz tworzone zasoby multimedialne dla platformy Sztuka Uczenia.

Wszystkie produkty tworzone są na wolnych licencjach i będą dostępne bezpłatnie.

 

WSPÓŁPRACA:

Sztuka Uczenia – koalicja NGO:

Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej,

Fundacja „Elementarz”,

Stowarzyszenie „Łejery”,

Stowarzyszenie Lepszy Świat.


2017-12-21 - Wesołych Świąt!

Fundacja 'Elementarz'
życzy
zdrowych, spokojnych, pełnych ciepłej rodzinnej atmosfery
Świąt Bożego Narodzenia,
a w Nowym Roku
radości, sukcesów i wszelkiej pomyślności!
 
 

2017-12-08 - 26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już 14 stycznia

Jak co roku przy Fundacji 'Elementarz' będzie działał Sztab, organizujący zbiórkę pieniędzy podczas Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Kilka dni temu zakończyliśmy nabór wolontariuszy. Będzie nas aż 140!

Jeśli chcecie zaangażować się w pracę Sztabu m.in. pomóc w przeliczaniu pieniędzy w dniu Finału, zapraszamy do kontaktu tel. 322527938 lub wosp@elementarz.edu.pl

Czekamy na Was!

 

 

 

 


2017-10-13 - Dzień Edukacji Narodowej

Wszystkim nauczycielom oraz pracownikom szkół
składamy serdeczne życzenia realizacji planów zawodowych,
zadowolenia z wykonywanej pracy,
optymizmu, uśmiechu każdego dnia
i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym

 


2017-10-12 - Podaruj znicz na kresy - XI edycja

Fundacja 'Elementarz' jak co roku przyłączyła się do akcji Podaruj znicz na Kresy. Zbiórkę zniczy będziemy prowadzili do 19 października w Szkołach Podstawowych Fundacji 'Elementarz' w Katowicach, Zawierciu, Siamoszycach, Nakle, Podzamczu, Łutowcu, Moczydle, Tomiszowicach, Jackowie i Dzibicach.
Znicze zostaną zapalone na opuszczonych grobach naszych rodaków we Lwowie, w Borysławiu, Chmielnickim, Drohobyczu, Stryju, Samborze, Truskawcu i Żytomierzu.
Zachęcamy do udziału w akcji!

 


2017-09-28 - Smoki i dinozaury z Jurajskiego Pikniku Paleontologicznego czekają na odbiór

Serdecznie zapraszamy po odbiór smoków i dinozaurów wykonanych podczas Jurajskiego Pikniku Paleontologicznego. Odbiór możliwy jest w Szkole Podstawowej Fundacji 'Elementarz' w Katowicach (ul. Studencka 18) w godz. 8.00 -15.00.


2017-09-22 - Konkurs na najpiękniejszy Jurajski latawiec 2017 roku

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci do udziału w konkursie pt. 'Najpiękniejszy Jurajski Latawiec 2017 roku'. W tym roku wszystkie latawce biorące udział w konkursie powinny swoim wyglądem nawiązywać do regionu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Najciekawsze realizacje tematu nagrodzimy upominkami oraz dyplomami. Zachęcamy, aby dzieciom przy podczas tworzenia latawców towarzyszyli rodzice. Powodzenia! 

 

REGULAMIN KONKURSU

 

 


2017-07-25 - Ogłoszenie o naborze ofert na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Fundacji 'Elementarz' im. Jana Adama de Garnier w Głębowicach

Fundacja Ekologiczna – Wychowanie i Sztuka „Elementarz” ogłasza nabór ofert na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” im. Jana Adama de Garnier w Głębowicach. Gmina Wińsko.
Oferty kandydatów powinny zawierać:

 1. CV i list motywacyjny
 2. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły
 3. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

Mile widziane studia podyplomowe lub kurs z zakresu zarządzania oświatą.

 

Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@elementarz.edu.pl wpisując w tytule wiadomości  „Głębowice – dyrektor”.

Nabór ofert trwa do 11.08.2017 r.

 

 


2017-06-28 - Znamy wyniki konkursu 'Portret Mojej Mamy'

Po burzliwych i trudnych dyskusjach MAMY WYNIKI KONKURSU! Niniejszym ogłaszamy, że do konkursu zgłoszono 158 prac.
Portrety zostały ocenione w trzech kategoriach: 

 

1. Przedszkolaki 4-5 lat:
I miejsce: Urszulka Zalejska z Żarek, lat 5;
II miejsce: Emilka Konieczniak z Myszkowa, lat 5;
III miejsce: Bruno Rychlak ze szkoły Golcach, lat 4;
wyróżnienia:
Adrian Nowak z Janowa, lat 4,
Magdalena Wójcik z Tomiszowic, lat 5;

 

2. Przedszkolaki 6-7 lat:
I miejsce: Weronika Kuzior z Jaworznika, lat 7
Natalia Opala z Myszkowa, lat 7;
II miejsce: Lena Dąbrowska z Janowa, lat 7;
III miejsce: Hania Pasikowska z Żarek, 6 lat;
wyróżnienia:
Antoni Cielobąk z Żarek, lat 7;
Jakub Pompa z Żarek, lat 7;
Franek Grabowski z Żarek, lat 7.

 

3. Szkoła Podstawowa:
I miejsce: Paulinka Nocoń z Żarek, lat 12;
II miejsce: Zosia Konieczniak z Myszkowa, lat 8
Hubert Piskorski z Moczydeł, lat 8;
III miejsce: Hubert Kondraciuk z Myszkowa, lat 10
Maja Sołtysik z Myszkowa, lat 10;
wyróżnienia:
Oliwia Tomza z Janowa, lat 8;
Mikołaj Maliszewski z Myszkowa, lat 10;
Wiktoria Binkowska z Myszkowa, lat 10.

link do galerii

 

Rozdanie nagród i dyplomów w konkursie: 'Portret mojej Mamy' odbędzie się 30.06.2017. o godzinie 16:00 w MGOK w Żarkach przy ul. Moniuszki 2. Tego dnia będzie można pooglądać nagrodzone i wyróżnione prace oraz podziwiać portrety, które zakwalifikowały się do wystawy pokonkursowej. ZAPRASZAMY SERDECZNIE!!!