Podaruj Znicz na Kresy - edycja 2020Jak co roku zapraszamy do włączenia się do akcji PODARUJ ZNICZ NA KRESY. Znicze zapalone zostaną na opuszczonych mogiłach naszych rodaków pochowanych na starych, kresowych nekropoliach w Borysławiu, Chmielnickim, Drohobyczu, Lwowie, a także Samborze, Stryju oraz w miejscach pamięci narodowej na terenie Lwowa i okolic.
Znicze można przynosić do Prywatnej Szkoły Podstawowej Fundacji 'Elementarz' w Katowicach, przy ul. Studenckiej 18.