Szanowni Państwo Dyrektorzy,

 

serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie: Szkoła ĆWICZeń Z ELEMENTARZEM finansowanym z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany jest w oparciu o model opracowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Projektodawcą jest Ministerstwo Edukacji i Nauki, a jego beneficjentami jest zaledwie kilkanaście szkół w kraju. Szkoły Fundacji „Elementarz” mają zaszczyt być w tej grupie.

 

Głównym celem  projektu jest wsparcie nauczycieli w zakresie rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych tj. kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, nauka krytycznego myślenia, rozumienia, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej, a także doskonalenie nauczania eksperymentalnego oraz metod indywidualnego podejścia do ucznia.

 

Wsparcia udzielać będą nauczyciele i specjaliści nowo utworzonej Szkoły Ćwiczeń, w skład której wchodzą: Prywatna Szkoła Podstawowa Fundacji „Elementarz” w Katowicach, Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia „Elementarz” w Katowicach i Szkoła Podstawowa nr 14 Fundacji „Elementarz” w Zawierciu.

 

Partnerami projektu sprawującymi pieczę merytoryczną są:

 

Projekt adresowany jest do nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języków obcych i informatyki.

W ramach projektu oferujemy profesjonalne, zespołowe doskonalenie nauczycieli:

  • sieci współpracy i samokształcenia,
  • zajęcia otwarte prowadzone przez nauczycieli szkoły ćwiczeń,
  • warsztaty tematyczne dla nauczycieli,
  • obserwacje koleżeńskie,
  • action learning, czyli coaching zespołowy w praktyce,
  • open space, czyli metoda otwartej przestrzeni,
  • superwizje,
  • forum wymiany doświadczeń i dobrych praktyk,
  • zespołowe wypracowywanie rozwiązań,
  • udział w lekcjach otwartych

oraz indywidualne formy wsparcia nauczycieli, tj. coaching, tutoring, mentoring.

 

Udział w ww. formach doskonalenia jest całkowicie bezpłatny.

Po zakończeniu projektu zarówno szkoły jak i wszyscy uczestnicy projektu otrzymają stosowne certyfikaty.

 

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie https://scelementarz.pl oraz https://www.ore.edu.pl/category/projekty-po-wer/szkola-cwiczen/