Edukacja domowa dla dzieci przebywających za granicą

 

Dziecko wyjeżdżające z rodzicami za granicę nie musi tracić kontaktu ze szkołą w Polsce.


Podczas pobytu za granicą uczeń ma prawo do bezpłatnej, publicznej edukacji. Dzieci polskich obywateli przebywających poza granicami kraju realizują obowiązek szkolny i obowiązek nauki w danym kraju zamieszkania w lokalnym systemie edukacji, zgodnie z obowiązującymi tam przepisami. Uzupełnieniem tej edukacji mogą być zajęcia z języka polskiego, historii i geografii Polski i ewentualnie innych przedmiotów w ramach polskich szkół sobotnich. W kilku krajach możliwa też jest nauka języka polskiego, jako przedmiotu lub w ramach zajęć dodatkowych, w lokalnych systemach edukacji.


Jednakże są przypadki, w których uczeń nie może skorzystać z prawa do bezpłatnej, publicznej edukacji w kraju zamieszkania, ponieważ nie pozwala mu na to jego sytuacja rodzinna czy inne okoliczności losowe (dotyczy to np. dzieci podróżujących po świecie z rodzicami wykonującymi wolne zawody, przebywającymi na krótkich stażach zagranicznych), albo jest zainteresowany (równolegle z nauką w lokalnym systemie edukacji) kontynuowaniem nauki w polskim systemie oświaty. W takim przypadku uczeń (posiadający polskie obywatelstwo) na każdym etapie edukacji, począwszy od obowiązkowego przygotowania przedszkolnego aż do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, może skorzystać z tzw. nauczania domowego w Polsce. Przepisy dotyczące realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poza szkołą zawiera art. 16 ust. 8-14 ustawy o systemie oświatyPrywatna Szkoła Podstawowa Fundacji "Elementarz" zaprasza kandydatów do edukacji domowej. Poniżej komplet dokumentów do pobrania.

 

Zgłoszenie do pobrania

Zobowiązanie do pobrania

Oświadczenie do pobrania

 

Prywatna Szkoła Podstawowa Fundacji "Elementarz" w Katowicach

ul. Studencka 18
40-743 Katowice
tel. 32 3586630
fax 32 2525199

REKRUTACJA, TEL.: 32 797 07 47

sp.katowice@elementarz.edu.pl