Miejscowość Podzamcze położona jest na terenie Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej ze wspaniałymi warunkami przyrodniczymi: unikatowe formy skalne, ostańce, jaskinie, murawy kserotermiczne i historycznymi: ruiny średniowiecznych zamków w Podzamczu, Bobolicach, Mirowie, Smoleniu, Morsku, strażnica, grodziska. 
Baza noclegowa w Podzamczu mieści się w budynku szkolnym. Posiada 30 miejsc noclegowych w 3 sypialniach. Do dyspozycji jest duża stołówka, sala gimnastyczna. Teren ośrodka jest ogrodzony. Dzieci mogą korzystać z boiska, kręgu ogniskowego oraz dużego placu zabaw.