Jurajskie Centrum Turystyki „Elementarz” to licencjonowane biuro podróży. Jednym z pierwszych miejsc, w którym organizowane były wyjazdy dzieci i młodzieży był Łutowiec położony na terenie Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych, na południowy-wschód od Częstochowy, w dorzeczu Pilicy i Warty. Obecnie organizowane są wycieczki, kolonie i zimowiska w trzech miejscach: Łutowiec (Jura Krakowsko-Częstochowska), Podzamcze i Siamoszyce (Jura Krakowsko-Częstochowska), Złatna (Beskid Żywiecki).

Jednym z założeń programowych wyjazdów organizowanych w ramach Jurajskiego Centrum Turystyki jest przygotowanie dziecka do życia zgodnego z naturą - wyrabianie potrzeby emocjonalnego kontaktu z przyrodą, ukazywanie różnorodności zjawisk świata przyrodniczo-geograficznego, zaangażowanie ucznia w ochronę środowiska, w którym żyje, wyrabianie nawyków ekologicznych. Plenerowe zajęcia umożliwiają realizację idei wychowania ekologicznego poza zanieczyszczonymi terenami Śląska.

Malownicze tereny, niepowtarzalne krajobrazy, czyste powietrze i spokój dają możliwość prawdziwego wypoczynku i rekreacji. Najbardziej godne uwagi są ruiny średniowiecznych zamków obronnych w Mirowie i Bobolicach. Od Łutowca dzieli je zaledwie odległość 1500-2500 metrów. Na wyniosłej skale wapiennej w Łutowcu zachowały się fragmenty murów zamku prawdopodobnie z przełomu XIII i XIV wieku. Z okien budynku noclegowego w Podzamczu dzieci mogą oglądać zamek w Podzamczu, a w Złatnej obok malowniczego widoku gór Beskidu Żywieckiego uczestnicy wyjazdów mogą korzystać z dobrodziejstw strumienia górskiego.

Fundacja "Elementarz" jest wpisana do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Wojewody Śląskiego pod numerem 598.