Projekty zrealizowane:

 

Erasmus+ w ramach sektora Edukacja szkolna - akcja KA229 w Szkole Podstawowej nr 14 Fundacji "Elementarz" w Zawierciu:

2020-1-TR01-KA229-093302_5 Don’t be bully, be buddy - współpraca z Turcją, Macedonią, Włochami, Portugalią.

2020-1-PL01-KA229-081691_1 Let’s grow small happiness together - współpraca z Litwą, Rumunią, Turcją i Włochami.

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

 

Szkoła Ćwiczeń z Elementarzem - MEN.

 

Zielona Pracownia - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

Budowanie Mocy Uczenia się - RPO WSL.

 

Przedszkole naszą szansą - projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 

REFEE Poland (Reform of Early Childhood Education in Eastern Europe) – Projekt realizowany we współpracy z VIA College z Aarhus (Dania). 

 

Rozwijanie potencjału uczenia się w małych wiejskich szkołach – projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

Innowacyjny Żłobek Integracyjny w Namysłowie - projekt zrealizowany dzięki finansowaniu pozyskanemu z duńskich Fundacji Velux, a także środkom własnym Fundacji „Elementarz” oraz wsparciu namysłowskiego oddziału Diehl Controls. Uruchomienie obiektu było możliwe również dzięki współpracy z Gminą Namysłów, która wydzierżawiła specjalnie na ten cel działkę w okolicy Parku Północnego w Namysłowie.

 

"Edukacja bez granic" - Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

"Smog nas zje - edukacyjna bajka muzyczna dla dzieci" - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

 Spektakl można obejrzeć tutaj -> https://katowice.tvp.pl/40149049/spektakl-smog-nas-zje 

 

"Jurajski Piknik Paleontologiczny w Łutowcu"Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.
 
"Poznajmy się na Jurze" - Stowarzyszenie Wspólnota Polska ze środków Senatu RP.

 

Aktywna tablica - Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

"Moje wnuki w sieci" - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

"Nauka dziś - efekty jutro" - Działanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

"Szansa Małych Szkół" - Działanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

"Razem i Osobno" - Działanie 3.3.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

"PWP BLP - Rozwijanie Potencjału Uczenia Się" - Działanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

"Wakacje z Elementarzem otwierają polskie horyzonty" - Kolonie letnie dla dzieci z Ukrainy. Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

"Elementarz Przyjazny Rodzinie" - żłobek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 1.5 POKL)

"Uniwersytet Przyjazny Rodzinie" - żłobek dla dzieci pracowników Uniwersytetu Śląskiego (Działanie 1.5 POKL)

"1000 pierwszych dni dla zdrowia" - edukacyjny program realizowany przez Fundację NUTRICIA w Żłobku "Elementarz Przyjazny Rodzinie"

"Programować każdy może" - projekt edukacyjny współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

"Wiejskie Ośrodki Rozwoju Dziecka w gminach Długołęka, Milicz i Pęcław" - Działanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

"Wiejskie Ośrodki Rozwoju Dziecka w gminach Janów Lubelski i Potok Wielki" - Działanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

"Ja i my w Łążku Ordynackim" - Działanie 9.1.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt systemowy 

 

Partner w projekcie SNEP "Mała Szkoła - Wielka Sprawa" - Działanie 9.1.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

"E-lementarz. Innowacyjne formy nauczania i oceniania uczniów" - Działanie 9.1.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

"Społeczna Przestrzeń Edukacji"

 

"Elementarz przedszkolaka"

 

"Zakątek Przedszkolaka"- Działanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

"Przygody Młodych Badaczy" - Działanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

"Wiejskie Ośrodki Rozwoju Dziecka w gminach Cisna, Lesko, Komańcza i Tyrawa Wołoska" - Działanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

"Wiejskie Ośrodki Rozwoju Dziecka w gminach Zarszyn i Olszanica"

 

"Wiejskie Ośrodki Rozwoju Dziecka w gminach Kartuzy i Sierakowice" - Działanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

"Wiejskie Ośrodki Rozwoju Dziecka w gminach Niegowa, Ogrodzieniec i Rajcza" - Działanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

"Wiejskie Ośrodki Rozwoju Dziecka w gminach Bejsce, Czarnocin,Kazimierza Wielka, Skalbmierz i Złota" - Działanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

„Turystyka szansą na zawodowy sukces” – Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

„Szkolenia moją szansą na sukces" - Działanie 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

„Wiejska Szkoła Umiejętności" - Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

„Turystyka i Przygoda” – FIO

 

„Mosty zamiast Murów” – Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „English Teaching”

 

„Język angielski dla dzieci wiejskich” – Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „English Teaching”

 

„Szkoły z widokiem na zamek” – Rozwijanie wiedzy na temat kultury, historii oraz sztuki Anglii i Szkocji oraz poszerzenie znajomości języka angielskiego – Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „English Teaching”

 

"XXX lat Teatru 12a" - Śląski Urząd Wojewódzki, Urząd Miasta Katowice

 

„Pomocna dłoń" – EFS SPO RZL

 

„Wieś przyjazna dzieciom" - EFS SPO RZL

 

„Doskonalenie nauczycieli podłożem sukcesu rynku pracy w województwie śląskim” - EFS ZPORR

 

„Zanim stracisz pracę - nowy zawód na bazie wyuczonego" – EFS ZPORR

 

"Wzmocnienie, współpraca, promocja - trzy źródła sukcesu" - PHARE

 

„Szkoła Marzeń Spełnionych” - Kuratorium Oświaty

 

„Rzeczpospolita Internetowa” - Fundacja Grupy TP i UNDP

 

„Elementariusz - czyli jak profesjonalnie napisać program autorski” - MEN   

 

Przedszkola:

W ramach projektu:

"Wiejskie Ośrodki Rozwoju Dziecka w gminach Zarszyn i Olszanica" - Działanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Punkty przedszkolne w:
1. Paszowej
2. Rudence
3. Zarszynie
4. Nowosielcach
5. Odrzechowej
6. Jaćmierzu
7. Bażanówce

W ramach projektu:
"Wiejskie Ośrodki Rozwoju Dziecka w gminach Bejsce, Czarnocin,Kazimierza Wielka, Skalbmierz i Złota" - Działanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Punkty przedszkolne w:
8. Dobiesławicach
9. Sokolinie
10. Cudzynowicach
11. Skalbmierzu
12. Chrobrzu

W ramach projektu:
"Wiejskie Ośrodki Rozwoju Dziecka w gminach Cisna, Lesko, Komańcza i Tyrawa Wołoska" - Działanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Punkty przedszkolne w:
13. Wetlinie
14. Bezmiechowej Dolnej
15. Manastercu
16. Komańczy 
17. Nowym Łupkowie
18. Rzepedzi
19. Rozpuciu

W ramach projektu:
"Wiejskie Ośrodki Rozwoju Dziecka w gminach Kartuzy i Sierakowice" - Działanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Punkty przedszkolne w:
20. Pomieczyńskiej Hucie
21. Bączu
22. Starej Hucie
23. Mojuszu

W ramach projektu:
"Wiejskie Ośrodki Rozwoju Dziecka w gminach Janów Lubelski i Potok Wielki" - Działanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Punkty przedszkolne w:
24. Białej 
25. Dąbrowicy 
26. Łążku Ordynackim

27. Momotach
28. Potoku Wielkim