Umysł jest jak spadochron. Najlepiej działa wtedy, kiedy jest otwarty” Albert Einstein

 

 

 

Czym jest edukacja domowa?

 

Edukacja domowa to spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą. Dziecko uczy się w domu, a rodzic jest jego nauczycielem. Uczeń zdobywa wiedzę we własnym tempie, a taka edukacja ma indywidualny charakter. To rodzic decyduje i dopasowuje grafik zajęć dziecka do rytmu rodziny.

 

W edukacji domowej mocno stawiamy na:

→  kreatywne metody uczenia się;

→  rozwój zainteresowań i pasji dziecka

→ wzmocnienie rodzinnych więzi. 

 

Mimo nauczania domowego, dziecko jest formalnie zapisane do szkoły na terenie swojego województwa. Otrzymuje legitymację szkolną i ma prawo uczestniczyć w dodatkowych zajęciach organizowanych przez szkołę. Pod koniec roku szkolnego dziecko musi podejść do egzaminu kwalifikacyjnego. Spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą reguluje art. 37 Prawa oświatowego.