Projekty realizowane:

 

Rozwijanie potencjału uczenia się w małych wiejskich szkołach - projekt współfinansowany ze środków RPO WSL - (EFS)

 

REFEE Poland (Reform of Early Childhood Education in Eastern Europe) – Projekt realizowany we współpracy z VIA College z Aarhus (Dania). Szkolenia dla pracowników żłobka i przedszkola Fundacji „Elementarz” z duńskich form edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, obejmujący również wizyty studyjne i rewitalizację placu zabaw.