Język polski:  

 • Anna Misiek-Wesołowska
 • Agnieszka Urgacz

Język angielski:    

 • Dominika Grobelny
 • Agnieszka Kubica
 • Aleksandra Mosurska-Solarczyk

Język niemiecki:    

 • Aleksandra Mosurska-Solarczyk
 • Katarzyna Odoj

Matematyka:         

 • Monika Wawrowska
 • Kinga Krusz

WOS:                    

 • Wioletta Wojnarowicz

Historia:                

 • Wioletta Wojnarowicz 

Biologia:              

 • Anna Grzywocz

Przyroda:              

 • Anna Grzywocz

Geografia i fizyka z astronomią:       

 • Barbara Boczarowska

Chemia:                

 • Beata Michalska

Plastyka:             

 • Agnieszka Boczarowska

Technika:              

 • Robert Stangrecki

Zajęcia artystyczne:

 • Agnieszka Boczarowska

Informatyka:     

 • Robert Stangrecki

Zajęcia komputerowe:

 • Anna Grzywocz

Muzyka/rytmika: 

 • Katarzyna Mataczyńska

Wychowanie fizyczne:       

 • Grażyna Adamek 
 • Adam Michalak
 • Karolina Wojtowicz

Religia:                

 • siostra Tymoteusza
 • ojciec Magnus

Edukacja wczesnoszkolna:              

 • Katarzyna Mataczyńska
 • Agnieszka Boczarowska
 • Beata Stachańczyk

Edukacja dla bezpieczeństwa:

 • Karolina Wojtowicz

Wychowanie do życia w rodzinie: 

 • Wioletta Wojnarowicz

Etyka:                   

 • Anna Misiek-Wesołowska

Plenery edukacyjne:

 • Monika Wrońska
 • Agnieszka Kubica
 • Beata Stachańczyk
 • Dominika Sajewicz
 • Kinga Krusz
 • Karolina Wojtowicz                

 

Psycholog szkolny: 

 • Agnieszka Krawczyk