Kadra zarządzająca

tel.: 32 252 79 38

 

Prezydent Fundacji - Andrzej Jabłoński

prezydent@elementarz.edu.pl

 

Wiceprezydent Fundacji - Dariusz Lorek

sekretariat@elementarz.edu.pl

 

Asystent Prezydenta Fundacji - Kamila Smozik

sekretariat@elementarz.edu.pl

asystent@elementarz.edu.pl

 

Księgowość, kadry i płace

tel.: 32 358 66 18

 

Główny księgowy - Karolina Greń

ksiegowosc@elementarz.edu.pl

 

Księgowa - Teresa Kusak

t.kusak@elementarz.edu.pl

 

Księgowa - Halina Świercz

h.swiercz@elementarz.edu.pl

 

Specjalista ds. kadr i płac - Jolanta Wieczorek

kadry@elementarz.edu.pl

 

Biuro projektów, Ochrona Danych Osobowych

tel.: 32 252 79 38

 

Robert Cendrowski

biuro@elementarz.edu.pl