Każde dziecko jest inne – ma swój wewnętrzny program rozwoju oraz charakterystyczne indywidualne cechy osobowości. Wykazuje się różnymi predyspozycjami, zainteresowaniami i zdolnościami, które rozwijają się w różnym okresie życia. Jeśli nie zostaną w porę dostrzeżone, mogą zaniknąć bezpowrotnie. W naszych żłobkach stawiamy na wszechstronny rozwój maluchów, który jest zgodny z ich indywidualnymi potrzebami, możliwościami oraz oczekiwaniami rodziców. Zapewniamy dzieciom przede wszystkim:

- poczucie bezpieczeństwa,

- poczucie własnej wartości,

- pomoc w zrozumieniu doświadczeń, w szczególności opartych na rozwoju wszystkich zmysłów,

- dobre wzorce osobowe.